ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดน่าน

ต้องการแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดน่าน

ค้นพบ 29 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 288.6 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - นาน้อย น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 323 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - เมืองน่าน น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 77 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - เชียงกลาง น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 934 ตร.ว.
ที่ตั้ง : กลางเวียง เวียงสา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 195.5 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 76 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ฝายแก้ว น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 120.8 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 117 ตร.ว.
ที่ตั้ง : นาน้อย นาน้อย น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 130 ตร.ว.
ที่ตั้ง : แงง ปัว น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 63 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 184 ตร.ว.
ที่ตั้ง : กลางเวียง เวียงสา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 77.4 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 329 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ตาลชุม เวียงสา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 229.7 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ม่วงตื๊ด ภูเพียง น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 183 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ตาลชุม เวียงสา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 72 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 85 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 43.3 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 640 ตร.ว.
ที่ตั้ง : นาน้อย นาน้อย น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 171 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ริม ท่าวังผา น่านอำเภอในจังหวัดน่าน

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดน่าน เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดน่าน ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดน่าน ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดน่าน