ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดน่าน

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้านเดี่ยว สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดน่าน
ขายขายบ้านเดี่ยว สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดน่าน

ค้นพบ 65 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 229.7 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ม่วงตื๊ด ภูเพียง น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-5.00
ที่ตั้ง : แม่สาคร เวียงสา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-73.00
ที่ตั้ง : ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 65.7 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-10.00
ที่ตั้ง : ตาลชุม ท่าวังผา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 77.4 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 238 ตร.ว.
ที่ตั้ง : จอมจันทร์ เวียงสา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-82.00
ที่ตั้ง : แสนทอง ท่าวังผา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 100 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-25.40
ที่ตั้ง : กลางเวียง เวียงสา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-66.00
ที่ตั้ง : สถาน ปัว น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 77 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - เชียงกลาง น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 121 ตร.ว.
ที่ตั้ง : กลางเวียง เวียงสา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 63 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 184 ตร.ว.
ที่ตั้ง : กลางเวียง เวียงสา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-39.00
ที่ตั้ง : ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-84.00
ที่ตั้ง : กลางเวียง เวียงสา น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 63 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 323 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - เมืองน่าน น่าน


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 34 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ในเวียง เมืองน่าน น่านอำเภอในจังหวัดน่าน

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านเดี่ยวหลุดจำนอง บ้านเดี่ยวธนาคารยึด จังหวัดน่าน เช็คบ้านเดี่ยวติดธนาคาร จังหวัดน่าน ค้นหาบ้านเดี่ยวติดธนาคาร จังหวัดน่าน ขายบ้านเดี่ยวติดธนาคาร ประกาศขายบ้านเดี่ยวกรมบังคับคดี จังหวัดน่าน